ΣΕΙΡΙΟΣ λογοτυπο λευκο 11

αντίστιξη

Προγραμμα Αντιστιξη 2

Ορέστης

Σύνθεση / Αν. Θεωρητικά
νικοπουλος α/μ2

δήμος

νικόπουλος

ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Η αντίστιξη είναι το δεύτερο μάθημα ανώτερων θεωρητικών που διδάσκεται στα ωδεία και αφορά στη μελέτη της εξέλιξης της πολυφωνίας και των πολυφωνικών μουσικών δομών από το μεσαίωνα μέχρι και την εποχή του ύφους Μπαρόκ. 

Στη διετία της φοίτησης, ο σπουδαστής μελετά τις συνηχήσεις και τις φόρμες που προκύπτουν μεταξύ δύο έως και οκτώ φωνών, έχοντας μια άριστη εικόνα για τους κανόνες που διέπουν τη μουσική και την εξελικτική πορεία που ακολούθησε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΥΟ ΕΤΗ

φοίτηση

ΥΛΗ
Για να γίνει δεκτός μαθητής στην τάξη της Αντίστιξης πρέπει να κατέχει πτυχίο Ειδικού Αρμονίας, με βαθμό τουλάχιστον «λίαν καλώς».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
   
1 Πρώτη τάξη:
  Όλα τα είδη της απλής αντίστιξης μέχρι της τετράφωνης επί δεδομένου μέλους (cantus firmus), επισταμένη μελέτη των τόνων της Δυτικής Εκκλησίας και των ήχων της Ανατολικής και εναρμόνιση χορικών. Αντιστικτική επεξεργασία επί απλών Βυζαντινών και δημωδών μελωδιών.
2 Δεύτερη τάξη:
  Πεντάφωνη, εξάφωνη, επτάφωνη και οκτάφωνη απλή αντίστιξη, μίμιση, παντός έιδους κανόνες, διπλή, τριπλή και τετραπλή αντίστιξη, πεποικιλμένος κανόνας, πεποικιλμένο χορικό, διπλή χορωδία, αντιστικτική επεξεργασία επί απλών Βυζαντινών και δημωδών μελωδιών και σύνθεση από το μαθητή παρόμοιων βυζαντινού και νεοελληνικού ύφους, αντιστικτικές αναλύσεις έργων αρχαίων και νεότερων δασκάλων.

εξετάσεις

1. Αντιστικτική επεξεργασία δοθείσης μελωδίας.
2. Σύνθεση πεποικιλμένου κανόνος και πεποικιλμένου χορικού, βάσει διαγράμματος και χορικού.
3. Σύνθεση διπλής χορωδίας.
Μονοκονδυλια 18