6
ΕΤΩΝ

Βυζαντινή Μουσική

Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής

ploumpis

Σπύρος

Πλούμπης

Βυζαντινή Μουσική

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Βυζαντινή Μουσική είναι τροπική μουσική, η οποία έχει ειδικό σύστημα σημειογραφίας, ξεχωριστές μουσικές φόρμες και μια μακραίωνη ιστορία με πλούσιο ρεπερτόριο.

Το πρόγραμμα σπουδών της Βυζαντινής μουσικής περιέχει την μελέτη της ερμηνείας και εκτέλεσης ικανού μέρους του ρεπερτορίου στα τρία γένη μελοποιΐας. Μετά το πέρας της πέμπτης τάξης, ο σπουδαστής μπορεί να δώσει απολυτήριες εξετάσεις σύμφωνα με το ΦΕΚ 229/57 τ. Α΄ και να λάβει τον τίτλο του Πτυχίου Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, ενώ μετά το πέρας της διετίας από την απόκτησή του, ο σπουδαστής μπορεί να λάβει τον τίτλο του Διπλώματος Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.

Φοίτηση

Για να γίνει δεκτός μαθητής στην πρώτη τάξη της Βυζαντινής Μουσικής δεν απαιτείται κάποια προϋπόθεση. Για τις προϋποθέσεις εγγραφής σε μεγαλύτερη τάξη, πρέπει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις.

Πρόγραμμα

Ερμηνεία και εκτέλεση μελών Στιχηράρίου, Ειρμολογίου, Παπαδικής, Καλοφωνικών μελών.
στοιχεία προθεωρίας,  αρχές τροπικότητας, βασικές αρχές μετρικής, λειτουργικής και υμνολογίας, στοιχεία προθεωρίας τυπικού, επιγραμματική επισκόπηση ιστορίας, συμμετοχή σε χορό.

Έτος/
Μάθημα

1

2

3

4

5

6

7

Ερμηνεία και εκτέλεση

Θεωρία – Μετρική

Θεωρία δυτικής μουσικής

  

Solfege

  

Υμνολογία

 

*

     

Ιστορία

 

*

     

Τυπικό

 

*

     

Λειτουργική

 

*

     

Βυζαντινός Χορός