ΣΕΙΡΙΟΣ λογοτυπο λευκο 11

αρμονία

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

Ορέστης

Σύνθεση / Αν. Θεωρητικά
νικοπουλος α/μ2

δήμος

νικόπουλος

ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

Στην Αρχαία Ελλάδα η Αρμονία ήταν θεά που σχετίζονταν με την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας. Με τη μουσική έννοια του όρου, αναφερόμαστε συνήθως στο σύνολο των κανόνων που είναι απαραίτητοι για την οργάνωση του υλικού (ρυθμικού, διαστηματικού) με τρόπο που να αρμόζουν (ταιριάζουν) μεταξύ τους.

Το μάθημα της αρμονίας είναι το πρώτο μάθημα το οποίο διδάσκει τη μελέτη και τους τρόπους λειτουργίας της μουσικής σε ανώτερο επίπεδο, αλλά και τη χρήση τους, ώστε να μπορέσει κάποιος να συνθέσει μουσική. Μετά το πέρας της τριετούς φοίτησης, ο σπουδαστής μπορεί να δώσει απολυτήριες εξετάσεις σύμφωνα με το ΦΕΚ 229/57 τ. Β’ και να λάβει τον τίτλο του Πτυχίου Αρμονίας.

Προγραμμα Αρμονια 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΡΙΑ ΕΤΗ

φοίτηση

Για να γίνει δεκτός μαθητής στην τάξη της Αρμονίας ως Ειδικού, πρέπει να έχει τελειώσει τα μαθήματα της Θεωρίας και της αντίστοιχης τάξης Σολφέζ και να έχει τα ανάλογα μουσικά προσόντα. Για τις προϋποθέσεις εγγραφής στο τμήμα του ειδικού αρμονίας, πρέπει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ολόκληρη η ύλη της αρμονίας, επί πλέον μελέτη χορικών της Δυτικής Εκκλησίας, των ήχων της Ανατολικής και των νεοελληνικών κλιμάκων και ρυθμών, εναρμόνιση βυζαντινών και δημωδών μελωδιών, αρμονικές τάσεις των σύγχρονων μουσουργών, αναλύσεις από έργα των κλασσικών και νεότερων δασκάλων, αρμονική υπαγόρευση, εναρμόνιση στο πιάνο εύκολου βάσιμου και μελωδίας.

εξετάσεις

1. Α’ δοκιμασία: Εντός δέκα ωρών, εναρμόνιση δύσκολου βάσιμου.
2. Β’ δοκιμασία: Εναρμόνιση δεδομένης μελωδίας ή δημώδους άσματος και χορικού (Chorale) εντός οκτώ ωρών, και
3. Γ’ δοκιμασία: Προφορική εξέταση στην παραπάνω ύλη.
4. Εναρμόνιση στο πιάνο εύκολου βάσιμου και μελωδίας με μετατροπίες.
5. Αρμονική υπαγόρευση.
Μονοκονδυλια 6