ΣΕΙΡΙΟΣ λογοτυπο λευκο σκετο 11

κιθάρα

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

΄Αγγελος

Χατζηστεργίου

Τολιαδης α/μ

Τάσος

Ζενεμπίσης

vitzilaios

Κίμωνας

Βιντζηλάιος

Η κιθάρα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή όργανα της εποχής μας. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί εξέλιξη ενός ισπανικού οργάνου του 15ου αιώνα (vihuela), πήρε τη μορφή με την οποία τη γνωρίζουμε στα τέλη του 19ου αιώνα. Πατέρας της κλασικής κιθάρας, που της έδωσε μια νέα πνοή –ως ένα όργανο ικανό να χρησιμοποιηθεί από κλασικούς και σύγχρονους συνθέτες– θεωρείται ο Andres Segovia.

Στην Ελλάδα η πρώτη γενιά κιθαριστών μαθήτευσε δίπλα του, πράγμα που καταξίωσε του Έλληνες κιθαριστές σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ
ΔΥΟ ΕΤΗ

φοίτηση

1. Μέθοδοι: E. Pujol No 2
2. Σπουδές: L. Sagreras, M. Carcassi, F. Carulli, F. Sor, N. Coste, E. Pujol, M. Giuliani, D. Aguado και Ελλήνων Συνθετών.
3. Έργα: Προκλασσικής Περιόδου: F. Tarega, F. Sor, και Ελλήνων Συνθετών.
4. Κλίμακες: Μείζονες και ελάσσονες μελωδικές σε μία και δύο οκτάβες και κύριες συγχορδίες.
5. Prima-Vista (εκ πρώτης όψεως) εκτέλεση στην κιθάρα των τρεχόντων μαθημάτων του σολφέζ, κλειδί σολ.

εξετάσεις

1. Μία σπουδή από τη διδαχθείσα ύλη.
2. Ένα έργο από τη διδαχθείσα ύλη.
3. Ένα έργο της επιλογής του εξεταζόμενου.
4. Κλίμακες διδαγμένες στην τάξη.
μονοκονδυλιά κιθαρα 11

ΚΑΤΩΤΕΡΑ
ΤΡΙΑ ΕΤΗ

φοίτηση​

1. Μέθοδοι: E. Pujol No III.
2. Σπουδές: L. Sagreras, M. Carcassi, F. Sor, N. Coste, E. Pujol, M. Giuliani, D. AguadoP. Van, De Staak και Ελλήνων Συνθετών, Brouwer: 10 σπουδές.
3. Έργα: Προκλασσικής Περιόδου, Κλασσικής και Ρομαντικής περιόδου. H. Villa-Lobos, F. Tarrega.
4. Κλίμακες: Μείζονες και ελάσσονες μελωδικές και αρμονικές σε δύο και τρεις οκτάβες. Κύριες συγχορδίες μείζονες και ελάσσονες.
5. Prima-Vista (εκ πρώτης όψεως) εκτέλεση στην κιθάρα των τρεχόντων μαθημάτων σολφέζ, κλειδιά σολ και φα.

εξετάσεις​

1. Μία σπουδή του F. Sor (Segovia), ή μία σπουδή του E. Pujol (βιβλίο ΙΙΙ) από τις Νο 2,4,5,6,11,14,19,21,23,25,26.
2. Ένα έργο της Προκλασσικής περιόδου (Αναγέννηση ή Μπαρόκ).
3. Ένα έργο του F. Tarrega ή ένα έργο του Villa-Lobos ή Ponce.
4. Ένα έργο τεχνικής τρέμολο.
5. Κλίμακες διδαγμένες στην τάξη καθώς και κύριες συγχορδίες.
μονοκονδυλιά κιθαρα 17

ΜΕΣΗ
ΤΡΙΑ ΕΤΗ

φοίτηση​

1. Μέθοδοι: E. Pujol No IV.
2. Σπουδές: L. Sagreras No VI, F. Sor (Segovia) Dodson (1-10), N. Coste, Aguado, Tarrega, A. Barrios, L. Brouwer και σπουδές Ελλήνων Συνθετών.
3. Κλίμακες: Όλες οι μείζονες και ελάσσονες αρμονικές και μελωδικές σε δυο και τρεις οκτάβες. Τρίτες, έκτες, όγδοες, δέκατες και αρπίσματα όλων των κλιμάκων.
4. Έργα: Προκλασσικής περιόδου, Κλασσικής και Ρομαντικής Περιόδου, έργα σύγχρονων Συνθετών και έργα Ελλήνων Συνθετών.
5. Prima-Vista (εκ πρώτης όψεως) εκτέλεση στην κιθάρα των ανωτέρων μαθημάτων του Σολφέζ σε όλα τα κλειδιά.

εξετάσεις​

1. Μία σπουδή του F. Sor (Segovia) από τις 11,12,16,18,19,20.
2. Τρία μέρη από μία σουϊτα του J.S. Bach.
3. Ένα έργο σύγχρονου Συνθέτη.
4. Ένα έργο εκλογής του εξεταζόμενου Έλληνα Συνθέτη.
5. Ένα έργο που θα επιλέγεται από την επιτροπή δύο μήνες πριν από την εξέταση.
6. Κλίμακες και Αρπέζ διδασκόμενα στην τάξη.
   
Η ικανότητα χορδίσματος της κιθάρας χωρίς την παρέμβαση τρίτων είναι υποχρεωτική για τον εξεταζόμενο.
σχεδιαγραμματα κιθαρας

ΑΝΩΤΕΡΑ
ΤΡΙΑ ΕΤΗ +

μονοκονδυλιά κιθαρα 12

φοίτηση​

1. Σπουδές: H. Villa-Lobos, A. Barrios.
2. Σονάτες: F. Sor, M. Giuliani, N. Paganini, M. Ponce, J. Turina, M.C. Tedesco κ.ά.
3. Έργα: J.S. Bach, S.L. Weiss, J. Dowland, F. Sor, M. Giuliani, N. Paganini, F. Mendelssohn, I. Albeniz, E. Granados, A. Barrios, J. Duarte, L. Brouwer, F. Mompou, A. Tasman, G. Brancali, M.C. Tedesco, M. Ponce, J. Rodrigo, L. Berkeley, S. Dodgson, J. Manen, H.W. Henze, J. Turina, M. Torroba, J. Morel, M. Ohana, W. Walton, A. Carlevaro, B. Britten, κ.ά. καθώς και έργα Ελλήνων Συνθετών.
4. Κοντσέρτα: A. Vivaldi, L. Boccherini, M. Giuliani, M.C. Tedesco, M. Ponce, J. Rodrigo, H. Villa-Lobos, L. Brouwer, M. Asrnold, S. Dodgson, A. Lauro κ.ά.

προκριματικές πτυχίου

1. Ένα έργο προκλασσικής περιόδου.
2. Μία από τις ακόλουθες συνθέσεις του J.S. Bach: Lute Suite No 1 (B.W.V. 996), Fuga για Λαούτο (B.W.V. 1000), Prelude & Fuga (B.W.V. 998) ή μία από τις σουίτες του S.L. Weiss.
3. Ένα ή περισσότερα έργα κλασσικής ή Ρομαντικής περιόδου, διαρκείας όχι μικρότερης των 10’ ή ένα Κοντσέρτο από τους A. Vivaldi, L. Boccerini.
4. Ένα ή περισσότερα έργα σύγχρονου Συνθέτη, διαρκείας όχι μικρότερης των 10’.
5. Δύο σπουδές H. Villa-Lobos (1 & 3, 2 & 5, 4 & 7, 6 & 10, 9 & 11, 8 & 12).
6. Ένα έργο της επιλογής του εξεταζόμενου κατά προτίμηση Έλληνα Συνθέτη.

Για τις πτυχιακές εξετάσεις, η εκτέλεση των έργων από μνήμης δεν είναι υποχρεωτική.

μονοκονδυλιά κιθαρα 14

προκριματικές διπλώματος

(δεξιοτεχνία)
1. Ένα έργο Προκλασσικής περιόδου.
2. Μία από τις ακόλουθες συνθέσεις του J.S. Bach: Chaconne in Re min., Lute Suite no 4 (B.W.V. 1006a), Prelude, Fuga, Allegro (B.W.V. 998)
3. Ένα έργο κλασσικής ή ρομαντικής περιόδου της επιλογής του εξεταζόμενου.
4. Μία από τις ακόλουθες συνθέσεις: F.M. Torroba, Sonatina, J. Turina,  Sonata, J. Rodrigo, Invocation & Danse, L. Brouwer, El Decameron Negro, M. Ponce, Sonata III, M.C. Tedesco, Sonata, (Omagio Boccherini) A. Lauro, Suite Venezolana.
5. Μία από τις ακόλουθες συνθέσεις: A. Ginastera, Sonata, S. Dodgson, Partina No 1, B. Britten, Nocturnal op. 70, H.W. Henze, Drei Tentos, M. Tippet, The Blue Guitar, W. Walton, 5 Bagatelles, L. Brouwer, Tres Apuntes, F. Martin, 4 Pieces Breves.
6. Ένα Κοντσέρτο για Κιθάρα (εκτός αυτών που προβλέπονται για τις πτυχιακές εξετάσεις).
7. Ένα έργο που θα επιλέγεται από την Επιτροπή δύο μήνες πρίν από την εξέταση.

Για τις διπλωματικές εξετάσεις, η εκτέλεση των έργων από μνήμης είναι υποχρεωτική.