ΧΟΡΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ, ΡΥΘΜΟΣ, ΚΙΝΗΣΗ

Το μάθημα της Μουσικοκινητικής Αγωγής είναι βασισμένο στον αυτοσχεδιασμό και τη δημιουργία ασκήσεων, ώστε να βοηθήσει τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τα βασικά στοιχεία της αγωγής: Μουσική, Ρυθμός, Κίνηση.

papadopoulou-xanthipi

Ξανθίππη

Χορός

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΑΠΟ
4-6
ΕΤΩΝ

που απευθύνεται;

Το μάθημα της Mουσικοκινητικής Aγωγής απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών και αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη τους επαφή με τον χορό. Μέσα από μία ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία που βασίζεται σε αρχές αυτοσχεδιασμού, τα παιδιά θα γνωρίσουν βασικές έννοιες όπως ο ρυθμός, η κίνηση, ο χώρος.

Εκφράζοντας τους τονισμούς, τις διάρκειες, τις δυναμικές αυξομειώσεις και άλλα στοιχεία, αρχίζουν να κατανοούν την έννοια του μουσικού ρυθμού. Αργότερα, μέσα από τη δημιουργία ασκήσεων θα ορίσουμε το χρόνο, θα αντιληφθούμε το χώρο μέσα από τα σχήματα που θα δημιουργήσουμε και συμπληρώνοντας το στοιχείο του βάρους, θα παράγουμε την κίνηση.

ΑΓΩΓΗ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Είναι ένα μάθημα προετοιμασίας για τον Κλασικό Χορό-Μπαλέτο. Η ανάδειξη των ατομικών δεξιοτήτων και ο σεβασμός της διαφορετικότητας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος και της συνεργατικότητας είναι μερικά από τα στοιχεία τα οποία θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να αποκομίσουν
τα παιδιά σημαντικά οφέλη, όπως, ανάμεσα στα άλλα: την κοινωνικοποίηση μέσα από την ομαδικότητα, οργάνωση σκέψης, εξάσκηση μνήμης, πειθαρχία, αποδέσμευση της δημιουργικής φαντασίας και το αίσθημα της ατομικής-συλλογικής ευθύνης.