ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΑΠΟ
11
ΕΤΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

papadopoulou-xanthipi

Ξανθίππη

Χορός

που απευθύνεται

Το μάθημα του Σύγχρονου Χορού απευθύνεται σε όλα τα άτομα ηλικίας 11 ετών και άνω. Σε άτομα που ασχολούνται ήδη με τον χορό –ανεξαρτήτως είδους– αλλά και σε όλους όσους έχουν απλά την ανάγκη να εκφραστούν μέσα από την κίνηση.

Έχοντας ως αφετηρία τον αυτοσχεδιασμό και μέσα από βασικές αρχές (σύστημα J. Limon) και τεχνικές Release (απελευθέρωση της κίνησης), πέρα από την δυνατότητα που θα μας δώσει ώστε να ασκηθούμε και να βελτιώσουμε την τεχνική μας, θα διευρύνουμε την αντίληψη, αλλά και την αίσθηση-έκφραση της κίνησης μέσα στο χώρο. Γνωρίζοντας βαθύτερα τις σωματικές μας ικανότητες και συνειδητοποιώντας την ιδιαιτερότητα και τη μοναδικότητα του καθενός, μαθαίνουμε ουσιαστικά να λειτουργούμε σε ατομικό, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.

Ο Σύγχρονος Χορός είναι ένα απέραντο πεδίο έρευνας, δημιουργίας και έκφρασης, μέσα στο οποίο διαμορφώνονται και εξελίσσονται οι τεχνικές που θα δώσουν στο σώμα τα μέσα να εκφραστεί.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

Το μάθημα είναι βασισμένο στη φυσική ροή της κίνησης (release τεχνικές), βασικές αρχές τεχνικής (σύστημα J.Limon)  και τον αυτοσχεδιασμό μέσα από οδηγίες δίνοντας έτσι την δυνατότητα να εκφραστούμε με μεγαλύτερη ελευθερία μέσω της κίνησης.

Το σύστημα J.Limon βασίζεται κυρίως στην εναλλαγή της σχέσης μας με τη δύναμη της βαρύτητας (από υποχώρηση σε αντίσταση και αντίστροφα).

Με τον όρο Release εννοούμε τις τεχνικές που στηρίζονται στη φυσική και οργανική ροή  της κίνησης χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερες μυϊκές εντάσεις (αρχή της ελάχιστης δυνατής προσπάθειας), με αποτέλεσμα τη συνεχή ροή της κίνησης.