Η επιχείρηση Μπουτόπουλος Παναγιώτης που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε στη δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας”. Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, μέσω της αγορά΄ς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε., για την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών. Το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 100% και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του ΕΠιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020. 

Το Επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

1. Εξοπλισμός ΤΠΕ. 2. Λογισμικό

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

1. Ψηφιακή Ανάπτυξη 2. Βελτίωση των καθημερινών της διεργασιών 3. Εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες.