Το Πιάνο

Το πιάνο είναι από τα πιο δημοφιλή μουσικά όργανα στον κόσμο. Ο όρος πιάνο (piano) προέρχεται από την ιταλική λέξη pianoforte. Η ονομασία του στα ελληνικά είναι «κλειδοκύμβαλο». Είναι όργανο πληκτροφόρο με χορδές τις οποίες κτυπούν ειδικά σφυριά. Η ιδέα της κατασκευής ενός μουσικού οργάνου που θα συγκεντρώνει πολλά άλλα μαζί, όπως η λύρα, η κιθάρα, η άρπα, το τύμπανο και γενικά με πληττόμενες χορδές ξεκίνησε τον 14ο μ. Χ. αιώνα. Πρόγονος του σημερινού πιάνου είναι το κλαβίχορδο (clavichord), του οποίου οι χορδές κρούονταν με μεταλλικά ελάσματα και είχε χαρακτηριστικό μεταλλικό ήχο. Γύρω στο 1700 παρουσιάστηκε το “pianoforte” (από τις ιταλικές λέξεις piano=σιγά και forte=δυνατά, λόγω της δυνατότητας εναλλαγής δυναμικών), μια εφεύρεση του Ιταλού κατασκευαστή κλαβίχορδων Bartolomeo Cristofori.

Το πιάνο, με τις πολυφωνικές του δυνατότητες, το εξαιρετικά πλούσιο ρεπερτόριο και την ευρεία συμμετοχή σε σύνολα μουσικής δωματίου, αλλά και ως όργανο συνοδείας κατέχει ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα όργανα της κλασικής μουσικής και τοποθετείται στην κορυφή των προτιμήσεων των νεαρών σπουδαστών. Αν και πολλοί πιστεύουν πώς χρησιμοποιείται κυρίως στην κλασική μουσική, το πιάνο κατέχει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και στην τζαζ, την μπλουζ και το ροκ εν ρολ, στην εκκλησιαστική καθώς και στη λαϊκή μουσική όπου είτε κυριαρχεί είτε λειτουργεί ως συνοδεία για άλλα όργανα (ακκομπανιαμέντο).

Μία από τις μεγάλες αξίες του πιάνου είναι η ώθηση προς αυτοεκτίμηση του παιδιού (αλλά και του ενήλικα) όταν μάθουν να παίζουν. Η εκμάθηση του πιάνου έχει συσχετισθεί με τη βελτίωση των δεξιοτήτων στα μαθηματικά και μεγαλύτερη χωροταξική λογική. Ο απαραίτητος για την ερμηνεία του πιάνου συντονισμός μυαλού, σώματος και ψυχής προσφέρει πλεονεκτήματα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, ενισχύει τον βαθμό συγκέντρωσης, τις μνημονικές ικανότητες, τον αυτοέλεγχο και τις δεξιότητες πολυδιεργασίας του ατόμου (multitasking). Το πιάνο ήταν και είναι – ένα σύμβολο του πολιτισμού, της αυτοεκτίμησης, της σκληρής δουλειάς, της συντροφικότητας και της οικογένειας.

Τα μαθήματα πιάνου είναι ατομικά σε όλες τις βαθμίδες. Ανοιχτά μαθήματα, θεματικές συναυλίες και συμμετοχή σε μουσικά σύνολα, προάγουν τη δημιουργία ευχάριστου κλίματος γνώσης ενώ η δυναμική της ομάδας ενισχύει το παιδί στην ατομική του πορεία. Ο συνδυασμός ατομικής προσπάθειας και ομαδικής δράσης θεωρείται ζωτικής σημασίας για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των νέων μουσικών. Με την ολοκλήρωση των σπουδών, ο νέος μουσικός είναι άριστα εξοπλισμένος να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του σύγχρονου, απαιτητικού επαγγελματικού στίβου.

Εκπαιδεύονται ως ερμηνευτές με έργα όχι μόνο από το παρελθόν αλλά και το παρόν, από το κλασικό αλλά και το σύγχρονο ρεπερτόριο. Ο ευέλικτος σχεδιασμός του προγράμματος σπουδών επιτρέπει τη συμμετοχή σε επαγγελματικό ή ελεύθερο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενο στους προσωπικούς στόχους και τις ανάγκες χρόνου του κάθε μαθητή.