Μαθήματα Μουσικής: Ιδιαίτερα ή Ωδείο;

Πολλές φορές οι γονείς μπαίνουν σε διλήμματα όσον αφορά στον τρόπο που θα επιλέξουν να προσφέρουν στο παιδί τους ποιοτική εκπαίδευση. Η διαφορετικότητα του κάθε παιδιού και της φύσης του κάθε διδακτικού αντικειμένου είναι παράγοντες που συχνά μας προβληματίζουν ώστε να επιλέξουμε: 

Ιδιαίτερα ή Ωδείο;

Η παραπάνω ερώτηση μόνο εύκολη δεν είναι καθώς πλεονεκτήματα υπάρχουν και στις δυο περιπτώσεις. Το ζήτημα είναι να εκτιμήσουμε σωστά μια κατάσταση και να επιλέξουμε μακροπρόθεσμα τι είναι πιο επωφελές για το παιδί μας. Η διδασκαλία ενός μαθήματος με τη μορφή ιδιαίτερου στο σπίτι μπορεί να είναι καταλυτική, είτε γίνεται επικουρικά, είτε όχι.

 Όταν, όμως, οι σπουδές πάνω σε ένα αντικείμενο είναι πολύπλευρες και απαιτείται ανάπτυξη πολλών δεξιοτήτων, τότε οι ανάγκες πληθαίνουν και η επιλογή ενός εκπαιδευτηρίου είναι μονόδρομος. Η περίπτωση των μουσικών σπουδών εντάσσεται στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων σ’ αυτή την κατηγορία. Παρακάτω, θα δούμε μερικούς λόγους για τους οποίους το σχολείο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής εκπαίδευσης:

Οι μαθητές/τριες εξελίσσονται παράλληλα με άλλα παιδιά και έχουν ευρύτερη οπτική πάνω στο αντικείμενο, το οποίο είναι έντονα βιωματικό. Η επικοινωνία, η μίμηση, η ανταλλαγή απόψεων και πολλές φορές η ευγενής άμιλλα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι. 

Η σύμπραξη στα πλαίσια ομαδικών μαθημάτων όπως της χορωδίας ή της ορχήστρας είναι αναπόσπαστο κομμάτι καλλιέργειας της ακοής και ανάπτυξης μουσικών δεξιοτήτων. 

Οι περισπασμοί στο περιβάλλον του σπιτιού αποτελούν συχνά αιτία για απώλεια συγκέντρωσης ή μειωμένης διάθεσης. Η προετοιμασία και η μετάβαση στο ωδείο δίνουν αξία και κύρος στην ενασχόληση των παιδιών, ενώ παράλληλα τα βγάζουν από τη “ζώνη άνεσης” που έχει καλλιεργηθεί στο σπίτι. 

Ο πλουραλισμός στο διδακτικό προσωπικό και η απόλυτη εξειδίκευση στα καλλιτεχνικά αντικείμενα προσφέρει την καλύτερη δυνατή ποιότητα εκπαίδευσης σε κάθε τομέα. 

Οι σπουδές αναγνωρίζονται από το κράτος και μπορούν να οδηγήσουν σε επίσημους τίτλους (Πτυχίο, Δίπλωμα). Επίσης, ενθαρρύνουν την ύπαρξη στόχων καθώς και κινήτρων για την οργανωμένη ενασχόληση με τη μουσική. 

Η μουσική, ως τέχνη, έχει κοινωνικές προεκτάσεις και αποτελεί έναν τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Κατά συνέπεια, είναι κάτι ζωντανό που απαιτεί συνεχή ανθρώπινη επαφή. 

Ο χώρος του ωδείο λειτουργεί σαν ένα φυτώριο από τις μικρές προς τις μεγαλύτερες ηλικίες. Η πρώτη επαφή με τη μουσική πράξη στα τμήματα της προπαιδείας καθώς και η επαφή με πολλά μουσικά όργανα και ανθρώπους βοηθά στο να ανθίσει το κάθε παιδί και να διαλέξει το δικό του δρόμο. 

Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Είναι σίγουρο ότι τα παιδιά στις μέρες μας είναι επιφορτισμένα με πολλές δραστηριότητες. Εντούτοις, είναι καλύτερο να επιλέγουμε συνετά αυτά που μπορεί να αντιμετωπίσει και να επενδύουμε “σοβαρά” σε αυτά, κάνοντας τα με το σωστό τρόπο. Η πρόχειρη ενασχόληση δημιουργεί στα παιδιά την ευκολία στην εγκατάλειψη ενός αντικειμένου και δημιουργεί άγχος. 

Αν υπολογίσουμε όλα τα μαθήματα που κάνει το παιδί σε ετήσια βάση, το κόστος είναι συχνά το ίδια με τα ιδιαίτερα μαθήματα. Εντούτοις, είναι συνετό να επενδύουμε σε ποιοτικότερη εκπαίδευση ώστε να υπάρχει αντίκρυσμα στην προσπάθεια που καταβάλουμε και να μην “ξοδέψουμε” πολύτιμο χρόνο. 

Η συστηματική ενασχόληση με τη μουσική σε έναν οργανωμένο χώρο Ωδείου οδηγεί στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων σε ταχύτατη εξέλιξη. 

Εν κατακλείδι, στον τομέα της εκπαίδευσης δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στην “άνεση” ή στην εξοικονόμηση πόρων και χρόνου αλλά να δίνουμε αξία στην ενασχόλησή και την προσπάθεια που καταβάλουν γονείς και σπουδαστές!